Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mänttorpsbäcken4, 1885mänttorp4vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-22 Stoppdatum 2018-05-22
Mängd (ton): 0,62 Kostnad totalt: 1979
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: