Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2403gravab179vm , 2403gravab179vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-08 Stoppdatum 2018-10-08
Mängd (ton): 1,19 Kostnad totalt: 2607
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: