Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2409tryss015vm , 2409tryss015vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-02 Stoppdatum 2018-10-02
Mängd (ton): 7,76 Kostnad totalt: 18055
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: