Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb004vm , 2482malb004vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-04 Stoppdatum 2018-10-04
Mängd (ton): 7,96 Kostnad totalt: 19227
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: