Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb033vm , 2482malb033vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-04 Stoppdatum 2018-10-04
Mängd (ton): 11,95 Kostnad totalt: 28840
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: