Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TVÄRTRÄSKET , 717870-171521 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-01 Stoppdatum 2018-10-01
Mängd (ton): 1,06 Kostnad totalt: 1967
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Flyg
Kommentar: