Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGSJÖN , 706352-166736 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-26 Stoppdatum 2018-08-26
Mängd (ton): 29,74 Kostnad totalt: 40600
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: