Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT101072, 06VAT101072 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-08 Stoppdatum 2018-11-09
Mängd (ton): 19,02 Kostnad totalt: 31824
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: