Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-25 Stoppdatum 2018-09-25
Mängd (ton): 13,99 Kostnad totalt: 16041
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: