Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gäddegölen, 101091 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-20 Stoppdatum 2018-08-20
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3404
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: