Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skogsgölen, 098757 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-31 Stoppdatum 2018-10-31
Mängd (ton): 3,01 Kostnad totalt: 5051
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: