Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Västre sjö, 074060 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-16 Stoppdatum 2018-11-16
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3516
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: