Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT029015, 06VAT029015 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-29 Stoppdatum 2018-08-29
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3376
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: