Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032035, 06VAT032035 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-25 Stoppdatum 2018-08-25
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 6753
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: