Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT042003, 06VAT042003 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-24 Stoppdatum 2018-08-24
Mängd (ton): 6,03 Kostnad totalt: 10296
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: