Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT070003, 06VAT070003 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-23 Stoppdatum 2018-08-23
Mängd (ton): 19,96 Kostnad totalt: 34044
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: