Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-31 Stoppdatum 2018-08-31
Mängd (ton): 17,30 Kostnad totalt: 15267
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: