Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYTSJÖN, 632710150042 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-23 Stoppdatum 2018-03-23
Mängd (ton): 4,09 Kostnad totalt: 7332
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: