Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-11-16 Stoppdatum 2018-11-16
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 17796
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: