Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPRINGSJÖN, 663724 139306 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-30 Stoppdatum 2018-07-30
Mängd (ton): 24,52 Kostnad totalt: 18267
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: