Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NEDRE TÄLLBERGSSJÖN, 666012 141881 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-17 Stoppdatum 2018-09-17
Mängd (ton): 49,00 Kostnad totalt: 36162
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: