Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svarttjärnsbäcken, 17VTM65 102 27/28 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-21 Stoppdatum 2018-08-21
Mängd (ton): 4,68 Kostnad totalt: 7638
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: