Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sorkan, 17VTM37 405b 2 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-29 Stoppdatum 2018-09-29
Mängd (ton): 6,76 Kostnad totalt: 9336
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: