Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lövbergstjärnen, 675136 132681 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-17 Stoppdatum 2018-09-17
Mängd (ton): 3,64 Kostnad totalt: 4750
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: