Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos Al Badebodaån Hyltekvarn, 5086 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-01-01 Stoppdatum 2018-12-31
Mängd (ton): 0,00 Kostnad totalt: 1524
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Doserare
Kommentar: