Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Fibbleån 470, 07VM470 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-04-18 Stoppdatum 2018-04-18
Mängd (ton): 5,05 Kostnad totalt: 8413
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: