Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-06 Stoppdatum 2018-03-06
Mängd (ton): 2,94 Kostnad totalt: 4300
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: