Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SL.17, 13VÅTM102000Sliss17 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-29 Stoppdatum 2018-10-29
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 3702
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: