Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KK.21, 13VÅTM98000Kroksj21 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-03-26 Stoppdatum 2018-03-26
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3345
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: