Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO005, 1688 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-31 Stoppdatum 2018-07-31
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 7336
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: