Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI016, 1956 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-22 Stoppdatum 2018-09-22
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3333
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: