Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHJA007, 505 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-05 Stoppdatum 2018-09-05
Mängd (ton): 9,06 Kostnad totalt: 15273
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: