Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK012, 3131 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-11 Stoppdatum 2018-08-11
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 5103
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: