Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN037, 2307 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-03 Stoppdatum 2018-10-03
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 5384
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: