Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN037, 2726 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-29 Stoppdatum 2018-09-29
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1490
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: