Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSVB026, 1746 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-18 Stoppdatum 2018-10-18
Mängd (ton): 13,05 Kostnad totalt: 23272
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: