Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF002, 2119 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-20 Stoppdatum 2018-10-20
Mängd (ton): 4,06 Kostnad totalt: 7078
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: