Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB003, 3069 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-28 Stoppdatum 2018-09-28
Mängd (ton): 12,03 Kostnad totalt: 17863
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: