Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ENHANGEN, 49 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-12 Stoppdatum 2018-09-12
Mängd (ton): 13,47 Kostnad totalt: 16848
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: