Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Eningsgren, 1170 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-07 Stoppdatum 2018-08-07
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 6022
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: