Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRISKETJÄRN, 1719 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-27 Stoppdatum 2018-07-27
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1604
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: