Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 903 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-27 Stoppdatum 2018-08-27
Mängd (ton): 17,00 Kostnad totalt: 20348
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: