Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOPPET, 177 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-09 Stoppdatum 2018-08-09
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2868
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: