Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNESJÖN, 1248 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-30 Stoppdatum 2018-07-30
Mängd (ton): 6,98 Kostnad totalt: 11545
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: