Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 784 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-15 Stoppdatum 2018-10-15
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3271
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: