Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-09-27 Stoppdatum 2018-09-27
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2760
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: