Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-15 Stoppdatum 2018-08-15
Mängd (ton): 6,98 Kostnad totalt: 10490
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: