Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-08-29 Stoppdatum 2018-08-29
Mängd (ton): 76,07 Kostnad totalt: 78170
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: