Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRESTICKETJÄRN, 1320 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-07-26 Stoppdatum 2018-07-26
Mängd (ton): 6,01 Kostnad totalt: 9942
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: