Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERVATTEN, 692 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-10-22 Stoppdatum 2018-10-22
Mängd (ton): 6,14 Kostnad totalt: 8984
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,7
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: